Facebook

Instagram
Bekijk het Biopal-systeem voor een duurzame, economische ontwikkeling
Biopal.ML Landbouwproject Lopende InvesteringenLopende Investeringen
 1. Uitbouw van een betere stroomvoorziening voor de kippenbroeierij. De oude broeierij was volledig afhankelijk
  van zonneenergie, wat tot veel problemen aanleiding gaf.
  Dit gebeurt nu door de bouw van een nieuwe broedinstallatie in de 
  nabijheid van de waterkrachtcentrale van Lentou, een nieuwe 
  centrale op de Senegalstroom. Deze werd gebouwd door China en 
  ingehuldigd in 2013. Ze voorziet de landen Mali, Senegal 
  en Mauretanie van electriciteit. Naast deze centrale heeft Biopal 
  een terrein gekocht dat nu door deze van stroom wordt voorzien.
  
  Bouwmaterialen 		5.432,00
  Electriciteit		3.196,00
  Boorput	+ pomp		1.523,00
  Loonkosten		1.673,00
  Transportkosten		  54,00
  	Subtotaal		 	11.878,00
  
 2. Uitbouw van onze lokalen en verblijfsruimtes voor het
  vormingscentrum voor Land- en tuinbouw.
  Bouwgrond:opmeting en 
  registratie		 950,00
  Cement 			1.221,00
  Zand, vrachtwagen (10x)  458,00
  Hout voor dakgebinte, 
  rood hout tegen termieten 480,00
  Golfplaten, 200m2 x 2 
  (voor koeling) 		2.022,90
  Verf+kalk 		  92,00
  Electro, stopcontacten
  lichtpunten+ schakelaars 126,00
  150m kabel 		 205,00
  Electriciteitskast 	 321,00
  Sanitair + aansluiting	 976,00
  Septische put 		1.350,00
  Deuren en vensters 	 550,00
  Riet, voor het dak 	 375,00
  Airco, plus montage   2.745,00
  Metsen binnenmuren   1.800,00
  Bezetten binnenmuren  1.384,62
  Omheining		 655,92
  Inrichting: meubilair  2.300,00
  Verzekering+ sociale 
  bijdragen werkers 	 200,00
  Voeding (eten en drinken 
  voor bevolking die
  meehelpt met de opbouw)	2.500,00
  	Subtotaal		 	20.710,00
  
 3. Aanvang met het bewerken en zaaien van de 200Ha,
  welke ons voor 50 jaar ter beschikking zijn gesteld
  door de dorpen in de omgeving.
  Tractor en wagen 5 ton 20.000,00
  Ploeg 			8.000,00
  Shredder 		8.500,00
  Zaad 			 500,00
  Silo 			4.500,00
  Waterputten      32.500,00
  Irrigatiesysteem 	9.800,00
  	Subtotaal 			83.800,00