Facebook

Instagram
Bekijk het Biopal-systeem voor een duurzame, economische ontwikkeling
Connected OK 17.04.2024 02:15:42 Beste wensen van Biopal.africa


2021-03-14

Matériel pour la construction d un poulailler

Matériel pour la construction d un poulailler

Désignation Unité Quantité

I. Construction du hangar kontruktie algemeen hout en dak

Gébé unité 6 bevestigingen voor hout steunen
Bô siri lot 8 dakbevestigingen
fil de fer rouleau 3 ijzerdraad
Plastique mètre 20 dikke plastiek folie
pointe 8 kg 1 grote staal nagels
Pieds en bois (toloma) unité 11 hout steunen
Bois de chainage (Tiétegué) 6 hout verbindingen
main d œuvre personne 1 arbeidsloon
Transport unité 1 transport

II. Confection de brique et construction Fabrikatie van stenen en konstruktie

Formation sur la fabrique de brique scholing voor het maken van laterietstenen
Fabrique de brique (main d œuvre) arbeidsloon
Ciment tonne 1 cement
Transport ciment unité 1 vervoer cement
Ciment (complément) sac 5 cement toevoeging
Transport (complément de ciment) transport diverse
Maçon (main d œuvre) unité 1 metser uurloon
Sable + transport unité 1 zand + transport
Grillage mètre 20 ijzer netten
Porte et raccordement unité 1 deur en verbindingen
Brise vent en plastique mètre 14 windbescherming plastiek
Chaux vive sac 1 kalk
Sel sac 1 zout
Peinture (main d œuvre) unité 1 verf

III. Equipement Uitrusting
Kit solaire unité 1 kit zonnecellen en verlichting
Abreuvoirs pour poulet 10 drinkbakken kippen en kuikens

Total cout 2.201.000 ( 3.350 Euro )
20210309163531

2021-03-09

Opbrengst van een kippestal in het Biopal -project in Mali ( per keer )

Verkoop kippen 427.500 cfa 150 kippen met 5 % verlies á 3000 cfa / kip
totaal 427.500 cfa
Direkte kosten
Aankoop kuikens 105.000 cfa 150 kuikens á 700 cfa
Voeding 150.000 cfa 4 kg per kuiken á 250cfa / kg
Véterinair producten 37.500 cfa 225 cfa / kuiken ( vaccins etc )
Diversen 5.000 cfa fix per stal
Totaal kosten 297.500 cfa
Bruto winst 130.000 cfa

Diverse uitgaven en voorzieningen

kapitaalkosten microcrediet 28.322 cfa Dossierkosten en intresten Benso / Camide
eigen werk van de exploitante 15.750 cfa 150 cfa / uur x 1 uur / dag x 105 dagen
spaargeld tot kapitaalopbouw 15.533 cfa kapitaal opbouw onder vorm van een spaarrekening in het dorp
winst voor de exploitante 70.395 cfa
Totaal 130.000 cfa
Totaal inkomen van de exploitante 101.678 cfa ( eigen uurlonen, winst en gespaarde som )

20210309171916

2021-02-28

Dit is een Model - Dorp zoals men zich dat voorstelt

Dit is wat er allemaal gewenst is, in wat zij een ideaal dorp noemen !

kippen
markt
watertoren
mango-bomen
veestapel
school
kliniek
huizen
rondhutten
een rivier met vis
een boot
een tuin met groenten

Wat we niet vinden:
Auto, telefoon, televisie, kerk, moskee .. ...


20210227211723

2021-02-27

Het kippen- projekt in de dorpen met Biopal

Biopal kweekt kuikens en levert deze aan de bewonders. Deze brengen ze groot en kunnen deze met winst verkopen. Zowel de stal net als een eerste set van 200 kuikens worden door Biopal met giften en subsidies gefinancierd. Het kippevoer produceert Biopal aan een zeer gunstig tarief.
Het kippenvoer produceert Biopal aan een zeer gunstig tarief. Zo wordt gegarandeerd dat de boerinnen, een aantrekkelijke winst kunnen maken als de kippen groot zijn. Tijdens deze kweekfase, worden de stallen met de kippen door Biopal gecontroleerd en begeleid. Zo is men zeker dat er tijdig wordt ingeënt, de nodige hygiëne en zorg wordt besteed. De boerinnen kunnen eveneens bij Biopal terecht voor de latere verkoop van de volwassen kippen. Kippen die om gelijk welke redenen, zouden sterven, worden op kosten van Biopal vervangen.

Een gedeelte van de beste volwassen kippen, koopt Biopal tegen marktprijs terug om ze later als moederdieren te gebruiken en zo een voldoende aantal kuikens te kunnen garanderen.
20210227212849

2021-02-27

Toestand van de scholingsgraad van de mensen uit de dorpen

Op 99 inwoners zijn er :

55 Zonder scholing
17 met 1 a 5 jaar lagere school
15 met 6 a 8 jaar school
2 met 9 a 10 jaar school
0 met universiteit
10 die een basis van arabisch hebben

20210227210330

2021-02-27

Alles bomen bij Biopal in Afrika.

Als iemand zegt dat je in Afrika geen bomen kunt planten, slaat hij de bal gewoon mis. Zelfs in de Sahel-zone: geen probleem!
We zijn daar 3 jaar geleden begonnen. Het resultaat, zoals u op de fotos kunt zien, is gewoon overweldigend.
Uit een droge steppe, maak je gewoon een vruchtbare streek met Bomen en groenten. Het bewijs is hier geleverd.
Het enige wat er ontbreekt, is goede wil en wat meer centen, want ook in Afrika is niets gratis.
Niet te vergelijken met hier in Europa. Een boom planten kost toch ook snel vier a vijf Euro.
Ze moeten aangekweekt worden, geplant en daarna een langere tijd van water voorzien worden.
De mensen werken daar ook niet gratis. Iedereen is er nochtans enthousiast !
Er is een enorme hoeveelheid land dat niet wordt bewerkt en beplant. Het is jammer, want met een beetje goede wil en wat geld kun je veel bereiken. Wie hier wat wil doen voor ons milieu en tegen de opwarming van de aarde, is hier op de juiste plek.
20210227194448

2021-02-27

Andere maatschappelijke informatie

Aantal families die in het dorp wonen : 30
Aantal vrouwen in het dorp : 69
Aantal vrouwen die een bankrekening hebben : 4
Aantal vrouwen die een bromfiets of fiets hebben : 0
Aantal vrouwen die een auto hebben : 0
Aantal vrouwen die een ezel met een kar hebben : 0
Aantal vrouwen die een micro-krediet hebben : 61
Aantal weduwen 8
Aantal gescheiden vrouwen : 3
Aantal vrouwen die gehandicapt zijn : 5


20210227211030

2021-02-25

De prijs van de mais stijgt sterk bij gebrek aan invoer en transport door Covid

Mais is een belangrijp deel van de voeding van de kippen. ( tot 60% ). nu is deze prijs sterk aan het stijgen.

---Le prix du maïs part en hausse. Camide nous a avancé 150 000 pour une tonne.
Mais il faut acheter les 10 tonnes sinon les continu de grimper.
Certains commerçants parle de 155000 F deja.---
20210225213814

2021-01-29

Scholing

Scholing aan volwassenen wordt daargaans gegeven met afbeeldingen.

793 miljoen volwassenen (ouder dan 15 jaar) – onder wie 64% vrouwen – kunnen noch lezen noch schrijven. Meer dan de helft van de analfabete volwassenen leeft in Zuid-Azië. Met Sub-Sahara Afrika erbij komt dat op drie vierden.
Slechts 36% van de 12-18-jarigen zit op de middelbare schoolbanken, vooral meisjes zijn afwezig.


Scholing van moeders verbetert voeding van kinderen en hun overlevingskansen

Voor elk jaar extra school van de moeder daalt het risico op sterfte van haar kinderen met 7 à 9%. Door het hoger inkomen krijgen de kinderen immers meer voedsel en drinkbaar water. Geschoolde vrouwen zullen ook gemakkelijker hun kinderen laten vaccineren en eerder bevallen in veilige omstandigheden. Als de kindersterfte daalt, krijgen vrouwen minder kinderen.
20210228170258

2021-01-29

Scholing op het veld van Biopal

Hoe bereidt u de velden goed voor ?
Hoe en wanneer te zaaien
Onkruidverdelging bio.
Hoe te oogsten en hoe het gewas opslaan?
20210227182649

2019-08-15

Nieuwe tractor

Onze nieuwe tractor is aangekomen en verwelkomt met een groot feest.
het is een Indische Tractor die in Bamako, Mali wordt samengestellt.
20210227182918

2019-07-11

Onze wekelijkse lessen in kippekweek

Wekelijks wordt er les gegeven aan een 30-tal vrouwelijke kandidaten in kippekweek.
Wie geinteresseerd is en aan enkele voorwaarden kan voldoen, kan in het genot komen
van een gefinancierde kippestal.
20210227181928

2019-07-10

In 2019 werd onze landbouwschool voltooid. Hier leren we landbouwtechnieken: ( Alles BIO )

Hier leren we landbouwtechnieken: ( Alles BIO )
Welke groenten, welke granen en
welke bomen kun je het beste planten?
Welke meststof kan je best gebruiken?
hoe spring je om met kippen ?
20210227181619

2018-04-20

Ons succes in Afrika gaat verder !

Het project bestaat nu 10 jaar.
20210227181328

2017-02-25

Biopal onderhoudt een kippenkwekerij in Mali, betaald met de opbrengst van de webwinkel

Biopal onderhoudt een kippenkwekerij in Mali, betaald met de opbrengst van de webwinkel Biopal.Be en Biopal.Nl .
Deze verkoopt de beste olijfolie uit de Sierra de Yeguas, Spanje, en kruidenspecialiteiten uit de hele wereld.
Grotendeels Bio-produkten.
De opbrengst gaat vooral naar het projekt.
20210225213538We kijken uit naar uw steun en hopen dat u deze boodschap
kunt overbrengen aan familie en vrienden.

Met vriendelijke groeten,

Peter Striegel
Peter@Biopal.be
+32 484 326 010